Penodi John Harrington yn Gyfarwyddwr PHD Cymru

Mae PHD Cymru wrth eu bodd yn cyhoeddi bod yr Athro John Harrington wedi cael ei benodi’n Gyfarwyddwr newydd arno.

Professor John Harrington

Professor John Harrington

John yw Athro Cyfraith Iechyd Byd-eang yn Ysgol y Gyfraith a Gwleidyddiaeth, Prifysgol Caerdydd. Wrth ymateb i’r penodiad, dywedodd John, ‘mae’n fraint cael bod yn gyfarwyddwr ar PHD Cymru ESRC. Rwy’n edrych ymlaen yn fawr at weithio gyda’n cydweithwyr ar draws y bartneriaeth. Oherwydd gwaith caled ein harweinwyr Llwybrau, ymroddiad ein tîm cefnogi, ac arweinyddiaeth y Cyfarwyddwr sy’n ein gadael, yr Athro David James, rydym ni’n cael ein hedmygu’n eang am ddarparu cefnogaeth a hyfforddiant rhagorol ar gyfer ymchwilwyr doethurol ac ôl-ddoethurol yn y gwyddorau cymdeithasol.’ Bydd David James yn gweithio ochr yn ochr â John Harrington yn ystod yr wythnosau nesaf i sicrhau pontio llyfn.