Cwrs Dulliau Ymchwil Tlodi

Loading Map....

lawrlwytho digwyddiad yn fformat iCal
0

Trwy'r Dydd, Dydd Llun 15 Gorffennaf 2019 - Dydd Gwener 19 Gorffennaf 2019

Lle: Prifysgol Bryste, Bryste/Bristol.

Bydd y cwrs yn cwmpasu theori ac ymarfer ymchwil tlodi ac yn cynnig hyfforddiant eang sy’n ymwneud â datblygiadau methodolegol diweddar yn y DU ac yn Rhyngwladol. Bydd yn dangos sut i ddatblygu arolwg tlodi yn defnyddio dulliau ansoddol a meintiol a sut i ddadansoddi’r canlyniadau. Bydd yn ymdrin â sut y mae dulliau ansoddol a meintiol yn gallu cael eu hintegreiddio i ddatblygu rhaglen ymchwil gynhwysfawr ac effeithiol er mwyn cael yr effaith fwyaf.

Mae’r cwrs yn rhad ac am ddim a cheir bwrsariaeth o £80 i fyfyrwyr ymchwil ôl-raddedig i helpu gyda chostau teithio a llety.

Ewch i’r dudalen Eventbrite i gael rhagor o wybodaeth ac i gofrestru.