Cyfleoedd Interniaeth gyda Llywodraeth Cymru

Dyddiad Cau: Dydd Gwener 30 Gorffennaf 2021

Mae’n bleser gan PHD Cymru gynnig un ar bymtheg interniaeth gyda Llywodraeth Cymru.
Mae’r rhain ar gael i unrhyw fyfyriwr a gyllidir gan PHD ESRC Cymru (heblaw am y rheiny sydd o fewn tri mis cyntaf neu olaf eu cyfnod fel myfyriwr). Rhagwelir y bydd yr interniaethau’n cael eu cynnal o bell, gan ddechrau yn ystod Medi 2021,am gyfnod o 3 mis yn llawn amser neu’r hyn sy’n cyfateb yn rhan-amser. Bydd ymgeiswyr llwyddiannus yn cael estyniad o 3 mis i’w PhD sy’n cyfateb i hyd yr interniaeth.

Bydd yr interniaethau hyn yn cynnig cyfleoedd i greu effaith drwy gyfrannu at waith y llywodraeth, cyfle i feithrin perthnasoedd y tu hwnt i’r byd academaidd, yn ogystal â’r gallu i ddatblygu sgiliau ymchwil mewn amgylchedd polisi.

Mae disgrifiadau llawn o’r prosiect ar gael yn y dogfennau atodedig:

Cynyddu Capasiti Ymchwil Addysgol yng Nghymru (x3 lleoliad ar gael)

Cwmpasu ar gyfer Panel Dinasyddion

Cyfranogiad ac ymgysylltiad democrataidd yng Nghymru

Synthesis o dystiolaeth sy’n bodoli eisoes i lywio meddwl polisi

Adnewyddu a diwygio Addysg yng Nghymru: Synthesis ac adolygu tystiolaeth (x2 lleoliad ar gael)

Teitl/enw’r prosiect

Adolygiad o’r dystiolaeth i gefnogi Siarad gyda fi: Cynllun Cyflawni ar gyfer Lleferydd, Iaith a Chyfathrebu

Defnyddio astudiaeth Deall Cymdeithas i archwilio’r amgylchedd dysgu yn y cartref yn ystod y pandemig COVID-19

Ymchwil a dadansoddi i lywio sylfaen dystiolaeth Newid yn yr Hinsawdd a Sero Net Cymru (x2 leoliad ar gael)

Llenwch y ffurflen gais a’i hanfon at enquiries@walesdtp.ac.uk erbyn hanner dydd ar y dyddiad cau.