Cyflwyniad i ddysgu peirianyddol ar gyfer dadansoddiad achosol gan ddefnyddio data arsylwi – Ar-lein

9:30 y.b., Dydd Mawrth 22 Mehefin 2021 - 4:30 y.p., Dydd Mercher 23 Mehefin 2021

Bydd y gweithdy ar-lein deuddydd hwn yn

Cyflwyno egwyddorion sylfaenol modelu achosol (canlyniadau posibl, graffiau, effeithiau achosol) wrth bwysleisio rôl allweddol dylunio a thybiaethau wrth gael amcangyfrifon cadarn.

2. Cyflwyno egwyddorion sylfaenol dysgu peiriannol a defnyddio dulliau dysgu peiriannol i ddod i gasgliad achosol (ee dulliau sy’n deillio o addasu parthau a sgoriau tueddiad).

3. Dangos sut i roi’r technegau hyn ar waith ar gyfer dadansoddiad achosol a dehongli’r canlyniadau mewn enghreifftiau eglurhaol.

Mae mwy o wybodaeth ar gael yma: https://www.ncrm.ac.uk/training/show.php?article=11163