Cyfryngau Hyfforddi ESRC

Trwy'r Dydd, Dydd Iau 28 Tachwedd 2019

Mae’r hyfforddiant yn gyfle i ymchwilwyr, lle bynnag maent yn eu gyrfa, i ddatblygu eu sgiliau a theimlo’n gyffyrddus wrth gael eu cyfweld ar y cyfryngau.

Mewn grwpiau bychain dan arweiniad newyddiadurwyr, mae’r sesiynau’n llawn efelychiadau sy’n darparu cyngor arbenigol i bob cynrychiolydd, fel eu bod yn cael cyfle i ddatblygu eu techneg cyfweliad, esbonio canfyddiadau eu hymchwil, a chyflwyno eu stori.

Gallwch gadw lle ar gwrs hyfforddiant cyfryngau ERSC gan ddefnyddio eu ffurflen cadw lle ar-lein.

Lleoliad yn Llundain i’w gadarnhau.