Cynhadledd Deall Anghydraddoldebau

Loading Map....

lawrlwytho digwyddiad yn fformat iCal
0

9:30 y.b., Dydd Mawrth 13 Hydref 2020 - 4:30 y.p., Dydd Mercher 14 Hydref 2020

Lle: University of Edinburgh, Edinburgh.

Mae’r gynhadledd hon yn cynnig fforwm i ymchwilwyr, llunwyr polisi ac ymarferwyr i drin a thrafod materion cyfoes ynghylch natur, tarddiadau ac effeithiau anghydraddoldeb sy’n codi mewn amrywiaeth o gyd-destunau polisi cydgysylltiedig.

Un o nodau allweddol y gynhadledd hon yw cymryd agwedd aml-ddisgyblaethol ar gyfer deall achosion a chanlyniadau uniongyrchol ac anuniongyrchol anghydraddoldeb, sut mae’n amlygu mewn gwahanol ffyrdd ar draws gwahanol grwpiau cymdeithasol ac ystod o lefelau gofodol.

Cewch ragor o wybodaeth am dudalen we’r gynhadledd ac os oes gennych unrhyw gwestiynau am y digwyddiad hwn, cysylltwch â’r tîm Deall Anghydraddoldebau drwy uiconference@ed.ac.uk.