Datgloi dimensiynau cysylltiedig anghydraddoldebau daearyddol

3:00 y.p. - 4:30 y.p., Dydd Mercher 10 Chwefror 2021

Mae’r gweminar hwn yn cynnwys cyflwyniadau gan yr Athro Pat Sharkey (Prifysgol Princeton), fydd yn ymchwilio sut mae’r cysylltiad rhwng daearyddiaeth ac anghydraddoldeb yn tyfu yn UDA, a Chyd-Gyfarwyddwr y prosiect UI, yr Athro Gwilym Pryce (Prifysgol Sheffield), fydd yn cynnig fframwaith cysyniadol newydd er mwyn deall anghydraddoldeb gofodol.

Am wybodaeth bellach ewch i wefan Deall Anghydraddoldebau.