Dyddiad cau Cynllun Cyfnewid Doethurol Globalink y DU-Canada

Dyddiad Cau: Dydd Iau 12 Rhagfyr 2019

Mae Cynllun Cyfnewid Doethurol Globalink y DU-Canada yn rhoi cyfle i hyd at 200 o fyfyrwyr doethurol a ariennir gan UKRI (gan gynnwys myfyrwyr a ariennir gan ESRC) gymryd rhan mewn cynllun cyfnewid ymchwil rhwng y DU-Canada. Bydd yn cefnogi costau teithio, byw ac ymchwil i chi yn eich maes astudio, yn ystod lleoliad ymchwil 12 wythnos mewn prifysgol yng Nghanada rhwng Ebrill 2020 a Mawrth 2021
[
Mae manylion llawn a gwybodaeth ar sut i wneud cais ar gael ar wefan UKRI.