Dyddiad cau galwad am bapurau Cynhadledd Hanes Ysgol Economeg Llundain (LSE) i Raddedigion 2020

Dyddiad Cau: Dydd Gwener 20 Rhagfyr 2019

Mae Cynhadledd Hanes LSE i Raddedigion 2020 yn gwahodd myfyrwyr ac academyddion i ymgysylltu â chwestiynau sy’n ymwneud ag adegau hanesyddol a phrosesau tarfu. Lawrlwythwch yr alwad am bapurau am y manylion llawn ac anfonwch eich cynigion unigol neu gynigion panel (gyda theitl, crynodeb 300 gair, a CV ar gyfer pob ymgeisydd) at lse.history.agc@gmail.com.