Cydraddoldeb, Amrywiaeth a Chynhwysiant

Mae’r Bartneriaeth Hyfforddiant Doethurol yn gryf o’r farn y dylai hyfforddiant ymchwil o safon yn y gwyddorau cymdeithasol ac economaidd fod ar gael i bawbDylai ymchwil adlewyrchu buddiannau ac anghenion pob cymuned a dylai taith PhD roi’r un pleser a gwerth i bawb.   Mae hwn yn faes blaenoriaeth allweddol i ni, y Cyngor Ymchwil Economaidd a Chymdeithasol (ESRC) a Sefydliad Ymchwil y DU (UKRI).  Rydym wedi sefydlu gweithgor arbenigol ar gyfer materion CydraddoldebAmrywiaeth a ChynhwysiantMae’n cynnwys yr Athro Sin Yi Cheung (Prifysgol Caerdydd), Ms Henna Nisa (myfyriwr o’r Bartneriaeth Hyfforddiant DoethurolPrifysgol Caerdydd), Dr Amanda Rogers (Prifysgol Abertawe), a Dr Constantino Dumangane Jr (Prifysgol Efrogfydd yn cynghori ac yn gweithredu ein strategaeth ar gyfer ehangu cyfranogiad a gwella profiad pob myfyriwr. 

Rydym wrth ein bodd bod y fenter hon yn cael ei chefnogi gan ein partneriaid cydweithredol yn Llywodraeth Cymru ac Ymchwil Gofal Iechyd Cymru, sy’n ei defnyddio i ddatblygu eu hadnoddau ymchwil eu hunain mewn cysylltiad â chymunedau a esgeuluswyd yn flaenorolRydym yn croesawu mewnbwn a chyngor gan fyfyrwyr a goruchwylwyr y Bartneriaeth Hyfforddiant Doethurol ar y gwaith hanfodol hwn.