Cyfleoedd Interniaeth gyda Llywodraeth Cymru

Dyddiad Cau: Dydd Llun 14 Mawrth 2022

Mae gan Lywodraeth Cymru tri interniaeth a fydd yn dechrau ar Ionawr 2022.

Mae DTP Cymru yn falch o gynnig chwe cyfle interniaeth gyda Llywodraeth Cymru, i weithio ar brosiectau penodol ar ystod o bynciau gan gynnwys Addysg a Chydraddoldeb.

Mae’r interniaethau hyn ar gael i unrhyw fyfyriwr a gyllidir gan DTP ESRC Cymru (heblaw am y rheiny sydd ymhen tri mis cyntaf neu olaf eu cyfnod fel myfyriwr).  Rhagwelir y bydd yr interniaethau’n cael eu cynnal o bell, gan ddechrau yng hydref 2022, am gyfnod o 3-6 mis amser llawn neu gyfnod cyfatebol yn rhan-amser.  Bydd ymgeiswyr llwyddiannus yn cael estyniad at eu PhD cyfwerth â hyd yr interniaeth.

Bydd yr interniaethau hyn yn cynnig cyfleoedd i greu effaith drwy gyfrannu at waith y llywodraeth, y cyfle i feithrin perthnasau y tu hwnt i’r byd academaidd, yn ogystal â’r gallu i ddatblygu sgiliau ymchwil mewn amgylchedd polisi.

Mae disgrifiadau llawn o’r prosiect ar gael yn y dogfennau atodedig:

Synthesis o dystiolaeth sy’n bodoli eisoes i lywio meddwl mewn polisi addysg ac ieuenctid

Ymchwil a dadansoddi i lywio sylfaen dystiolaeth Pontio Teg i Sero Net Cymru

Gwaith Cwmpasu ar Gyfer Gwerthusiad y Rhaglen Cymoedd Technoleg

Llenwch y ffurflen gais a’i hanfon at enquiries@walesdtp.ac.uk erbyn 4yp ar y dyddiad cau