Studentships

Manylion llwybrau

Trosolwg o’r llwybr Yr amgylchedd ar gyfer ymchwil a hyfforddiant doethurol
Mae’r llwybr yn bwysig i’r gymuned gwyddor gymdeithasol yng Nghymru a thu hwnt drwy Sefydliad Ymchwil Cymdeithasol ac Economaidd a Data Cymru (WISERD), y Ganolfan Symudiad Pobl, Canolfan Gwleidyddiaeth a Chymdeithas Cymru, y Ganolfan Arsyllfa Mannau Cyhoeddus, a chyfleusterau fel Canolfan Ymchwil Data Gweinyddol Cymru ESRC, sy’n werth £8 miliwn.

Mae academyddion y llwybr yn cael eu cydnabod yn fyd-eang am arwain dadleuon ym maes daearyddiaeth ddiwylliannol a chymdeithasol (gydag arbenigeddau ymchwil ym maes daearyddiaeth y cyfryngau a symudedd); daearyddiaeth economaidd; daearyddiaeth hanesyddol; daearyddiaeth wleidyddol; daearyddiaeth poblogaeth a demograffeg (gydag arbenigedd mewn astudiaethau mudo); daearyddiaeth feintiol a GIS; ymchwil cymdeithas ac amgylchedd; daearyddiaeth drefol, daearyddiaeth wledig, astudiaethau tirwedd, a chynaliadwyedd amgylcheddol.

Darperir hyfforddiant drwy raglen o weithdai annibynnol, gweithdy preswyl ynghylch Theori Daearyddiaeth Ddynol, a chynhadledd ôl-raddedig flynyddol i ddatblygu carfan. Mae’r pynciau’n cynnwys: defnyddio GIS; cyhoeddi a lledaenu gwybodaeth; cyflawni effaith; cyfleoedd ymchwil-polisi; a pharatoi ar gyfer gyrfa academaidd. Mae’r llwybr hefyd yn noddi cyfnodolyn a adolygir gan gymheiriaid, Agoriad, dan arweiniad myfyriwr PhD.

Cyfnewid gwybodaeth a gyrfaoedd.
Mae myfyrwyr doethurol y llwybrau yn ymgymryd â gweithgareddau cyfnewid gwybodaeth gyda phartneriaid anacademaidd amrywiol. Mae llawer o’n myfyrwyr doethurol wedi datblygu gyrfaoedd academaidd mewn addysg uwch yn y DU neu wedi cael swyddi proffesiynol mewn sefydliadau fel y Swyddfa Ystadegau Gwladol, Iaith – y Ganolfan Cynllunio Iaith, Llywodraeth Cymru, a sefydliadau trydydd sector.

Cysylltiadau
Prifysgol Aberystwyth – Dr Gareth Hoskins – tgh@aber.ac.uk 
Prifysgol Caerdydd – Dr Julian Brigstocke – BrigstockeJ@cardiff.ac.uk
Prifysgol Abertawe – Dr Chris Muellerleile – c.m.muellerleile@swansea.ac.uk 

Proffiliau myfyrwyr