Hyfforddiant Ar-lein YGGCC

Rydym yn datblygu storfa o adnoddau hyfforddiant ar-lein, gan gynnwys deunyddiau a grëwyd yn benodol ar gyfer ein storfa yn ogystal â recordiadau o’n cynadleddau a gweithdai hyfforddi uwch. Mae rhai o’r adnoddau hyn ar gael i fyfyrwyr PhD yn sefydliadau YGGCC yn unig, ond mae llawer ar gael i bawb.

Gallwch bori trwy’r set lawn o adnodd ar ein storfa adnoddau hyfforddi ar-lein.