Hafan

Gwybodaeth

Mae Ysgol Graddedigion Gwyddorau Cymdeithasol Cymru yn gonsortiwm o brifysgolion blaenllaw, a sefydlwyd i hyfforddi gwyddonwyr cymdeithasol o’r radd flaenaf ledled Cymru.

Darpar fyfyrwyr

Darllenwch wybodaeth am ein llwybrau, ein hysgoloriaethau a sut i ymgeisio. Darllen proffiliau ein myfyrwyr presennol.

Myfyrwyr Presennol

Rhagor o wybodaeth am gyfleoedd hyfforddi. Dewch i wybod am ddiddordebau ymchwil eich cyd-fyfyrwyr.

Cydweithio ac Interniaethau

Rydym yn cydweithio â sefydliadau yn y sector cyhoeddus, y sector preifat a’r trydydd sector. Yn ogystal, mae ein hinterniaethau o fudd i fyfyrwyr ac i sefydliadau.