Cynhadledd WISERD

Mae cynadledau blynyddol Sefydliad Ymchwil Gymdeithasol ac Economaidd, Data a Dulliau Cymru (WISERD) yn denu cydweithwyr o bob rhan o’r sectorau academaidd, polisi, sector cyhoeddus, sector preifat a’r trydydd sector yng Nghymru; ac mae wedi ennill ei phlwyf fel cynhadledd gwyddorau cymdeithasol fwyaf Cymru.

Cynhelir Cynhadledd Flynyddol WISERD 2023 dros ddau ddiwrnod (dydd Mercher 28 Mehefin tan ddydd Iau 29 Mehefin 2023) ym Mhrifysgol Bangor. Cofrestrwch yma.

Thema cynhadledd eleni yw ‘Cymdeithas sifil a llywodraethu mewn oes o argyfwng’ ac mae’n cynnwys amrywiaeth o gyflwyniadau ar y themâu allweddol canlynol:

 • Argyfyngau byd-eang a lleol, llywodraethu, a chymdeithas sifil
 • Newid hinsawdd, lle a chymdeithas sifil
 • Cymryd rhan, diwylliant a hunaniaeth iaith
 • Gwaith, bywoliaeth a chyfiawnder cymdeithasol
 • Daearyddiaethau anghydraddoldeb a chyfiawnder cymdeithasol
 • Cysylltiadau byd-eang Cymru: cymdeithas sifil a chymryd rhan mewn cyd-destun
 • Cymryd rhan a chymdeithas sifil drwy gwrs bywyd
 • Cymryd rhan mewn addysg a’r farchnad lafur
 • Gweithio gyda chymunedau
 • Ymchwil i actifiaeth a chymdeithas sifil
 • Ymgymryd ag ymchwil am gymryd rhan a gweithredu

Rydym yn gweithio’n agos â’n cydweithwyr yn WISERD wrth gynllunio cynadleddau, sy’n cynnwys cyfleoedd i fyfyrwyr doethurol gyflwyno papurau, rhoi cynnig ar gystadlaethau a phroffilio agweddau eraill ar eu gwaith mewn cyd-destun bywiog a chefnogol. Rydym hefyd fel arfer yn cyfrannu sesiwn hyfforddi.

Rydym yn annog holl fyfyrwyr DTP Cymru i fynd i’r digwyddiad blynyddol pwysig hwn.