Proffiliau Cymrodorion Ôl-ddoethurol 2023 – 2024

Dr Dylan Marshall, Gwleidyddiaeth a Chysylltiadau Rhyngwladol, Prifysgol Aberystwyth

Teitl: ‘Arbenigedd’ mewn Gwleidyddiaeth Ryngwladol: Beth all astudio ‘arbenigwyr’ ar grŵp y Wladwriaeth Islamaidd ei ddweud wrthym? 

Ebost: djm17@aber.ac.uk


Dr Kate Barber, Ieithyddiaeth, Prifysgol Caerdydd
 

Teitl: Casineb ar Ffurf Naratif: Ymchwilio i niwed posibl naratifau ar-lein o drais rhywiol ar y ffin rhwng goruchafiaeth gwyn a gwrywaidd a’i liniaru.  

Ebost: BarberK@cardiff.ac.uk

Dr Marley Willegers, Gwyddor Chwaraeon ac Ymarfer Corff, Prifysgol Bangor 

Teitl: Dringo allan o drosedd: Fframwaith gweithgareddau awyr agored ar gyfer adsefydlu perthnasoedd teuluol ansicr.   

Ebost: pepa3a@bangor.ac.uk

Dr Jen Thomas, Gwyddor Chwaraeon ac Ymarfer Corff, Prifysgol Abertawe 

Teitl: Integreiddio ymarfer corff gyda therapïau seicolegol er mwyn hybu lles a newid ymddygiad pobl ifanc dan anfantais gymdeithasol.  

Ebost: j.a.thomas@swansea.ac.uk

Dr Shaun Williams, Daearyddiaeth Ddynol, Prifysgol Aberystwyth 

Teitl: Dataeiddio beicio  

Ebost: shw45@aber.ac.uk

Dr Steve Westlake, Seicoleg, Prifysgol Caerdydd

Teitl: Manteision arwain drwy esiampl gydag ymddygiad effaith uchel, carbon isel

Ebost: WestlakeST@cardiff.ac.uk


Dr Ryan Tristram-Walmsley, Economeg, Prifysgol Abertawe
  

Teitl:  Emosiwn ac Ymfudo yn Hanes Prydain Fodern  

Ebost: r.tristram-walmsley@swansea.ac.uk