Amlieithrwydd a Hunaniaethau Lluosog yng Nghymru: Dulliau Creadigol o Edrych ar Ymchwil ac Arfer

Loading Map....

lawrlwytho digwyddiad yn fformat iCal
0

10:00 y.b. - 4:00 y.p., Dydd Mercher 6 Tachwedd 2019

Lle: Cardiff University, Cardiff .

Daw’r gynhadledd hon ag ymchwilwyr a gweithwyr proffesiynol o Gymru a thu hwnt at ei gilydd gyda’r bwriad o drafod y berthynas rhwng dwyieithrwydd ac amlieithrwydd o ran hyrwyddo ieithoedd.

Mae’r gynhadledd yn rhad ac am ddim, a bydd cinio ar gael ar y diwrnod. Cofrestru: Erbyn 9 Hydref.