Cystadleuaeth Gyffredinol – Dolenni cais

Ysgoloriaeth a ariennir ar y cyd â’r Coleg Cymraeg Cenedlaethol  

Mae YGGCC yn cynnig un ysgoloriaeth ar y cyd gyda’r Coleg Cymraeg Cenedlaethol. Rhaid i ymgeiswyr sy’n dymuno gwneud cais am yr ysgoloriaeth hon gynnal eu hymchwil a chwblhau’r PhD yn Gymraeg. Gall y PhD fod mewn unrhyw bwnc a gwmpesir gan lwybrau YGGCC. Gall Swyddogion Cangen y Coleg Cymraeg eich cynorthwyo i ddod o hyd i oruchwyliwr priodol sy’n siarad Cymraeg mewn llwybr YGGCC.  

Dolenni gwneud cais  

Yn aros am ddolenni, bydd y dudalen hon yn cael ei diweddaru’n fuan.

Prifysgol Aberystwyth

Prifysgol Bangor

Prifysgol Caerdydd

Prifysgol Metropolitan Caerdydd

Prifysgol Abertawe

Prifysgol Swydd Gaerloyw

  • Cynllunio Amgylcheddol

Prifysgol De Cymru