Dylunio Holiaduron ar gyfer Arolygon Modd Gymysg, Gwe a Ffôn Symudol: Peidiwch â dibynnu ar dempledi meddalwedd

12:00 y.b., Dydd Mawrth 6 Gorffennaf 2021 - 4:30 y.b., Dydd Iau 8 Gorffennaf 2021

Yn y cwrs ar-lein byw hwn, dysgwch am ddylunio holiaduron yng nghyd-destun gwahanol ddulliau o gasglu data.

Ystyriwch faterion ynghylch geirio cwestiynau, yr holiadur yn ei gyfanrwydd a materion gweledol wrth symud o arolwg a weinyddir gan gyfwelydd i arolwg gwe, wrth greu arolwg gwe yn gyffredinol ac wrth wynebu’r heriau ynghlwm wrth ddylunio holiaduron ar gyfer arolygon gwe sy’n addas i ffonau symudol. Gan adlewyrchu hyfforddiant wyneb yn wyneb, bydd hwn yn gwrs rhyngweithiol a bydd ganddo hefyd weithdai drwyddo draw.

Mae mwy o wybodaeth ar gael yma: https://www.ncrm.ac.uk/training/show.php?article=11183