Studentships

Manylion llwybrau

Trosolwg o’r llwybr
Mae cynllunio amgylcheddol yn nodedig o ran archwilio’n feirniadol dimensiwn gofodol ymyriadau mewn bywyd cymdeithasol ac economaidd ar amrywiol raddfeydd gwahanol. Mae rhyngweithio deinamig elfennau trefol a threfoli, ac ad-drefnu gwledigrwydd, yn themâu amlwg.

Mae’r prif faterion yn cynnwys:
• Cynaliadwyedd Trefol a Dinasoedd Clyfar.
• Newid Ymddygiad Amgylcheddol.
• Newidiadau amgylcheddol ardaloedd gwledig a rheoli adnoddau naturiol
• Peryglon naturiol, bioddiogelwch ac effeithiau amgylcheddol ailstrwythuro amaethyddol
• Llywodraethu amgylcheddol mewn dinasoedd a rhanbarthau
• Newidiadau i systemau cynhyrchu a bwyta bwyd
• Effeithiau strategaethau newid hinsawdd a lliniaru
• Cludiant Cynaliadwy

Mae’r sefydliadau sy’n ymwneud â’r llwybr a’u meysydd diddordeb yn cynnwys:
Prifysgol Aberystwyth – newid amgylcheddol gwledig ac ymddygiad amgylcheddol
Prifysgol Bangor – cadwraeth bioamrywiaeth, llywodraethu adnoddau, cydymffurfiaeth cadwraeth a gwrthdaro, polisi coedwigoedd, ailwylltio, a gwerthuso effaith cadwraeth
Prifysgol Caerdydd – bioddiogelwch ac ymddygiad ffermwyr, systemau bwyd, ynni, cludiant cynaliadwy, cynllunio trefol ac effeithiau newid hinsawdd
Prifysgol Swydd Gaerloyw – iechyd coed, rheoli tirweddau, systemau bwyd, ac effeithiau newid yn yr hinsawdd i ardaloedd gwledig
Prifysgol Abertawe – rheoli tanau coedwigoedd, newid defnydd tir, mapio risg amgylcheddol

Yr amgylchedd ar gyfer ymchwil a hyfforddiant doethurol  
Gall myfyrwyr gymryd rhan mewn hyfforddiant ar ddulliau ymchwil cymdeithasol ym mhob un o sefydliadau’r llwybr. Mae hyn yn cynnwys y cyfle i ddatblygu amserlen hyfforddi bwrpasol sy’n cynnwys ystod o fethodolegau meintiol ac ansoddol, a thechnegau dadansoddol, gan gynnwys dadansoddi cost manteision Systemau Gwybodaeth Ddaearyddol. Gall myfyrwyr hefyd ymgysylltu â modiwlau eraill ar foeseg amgylcheddol, ymddygiadau a llunio polisïau. Gall myfyrwyr gymryd rhan mewn hyfforddiant arall fel rhan o’r clwstwr Lle, Amgylchedd a Datblygu, gan gynnwys cynadleddau blynyddol yng Nghymru a Chaerloyw.

Cyfnewid gwybodaeth a gyrfaoedd 
Mae gan y llwybr gysylltiadau cryf ag amrywiaeth o sefydliadau amgylcheddol cyhoeddus a phreifat yng Nghymru. Mae hyn yn cynnwys Llwyfan Amgylchedd Cymru (EPW), lle mae lleoliadau ac interniaethau ar gael i fyfyrwyr ddysgu a helpu gyda’r gwaith o ddatblygu polisi amgylcheddol. I gael rhagor o wybodaeth am EPW a’r cyfleoedd y mae’n eu cynnig, gweler eu gwefan . Mae myfyrwyr blaenorol wedi mynd ymlaen i gynnal gwaith ymchwil pellach ac wedi gweithio i sefydliadau llywodraethol ac anllywodraethol.

Cysylltiadau
Prifysgol Caerdydd – Prof Gareth Enticott – enticottG@cardiff.ac.uk
Prifysgol Aberystwyth – Professor Mark Whitehead – msw@aber.ac.uk
Prifysgol Bangor – Dr Freya St John – f.stjohn@bangor.ac.uk
Prifysgol Swydd Gaerloyw – Dr Matt Reed – Mreed@glos.ac.uk 
Prifysgol Swydd Gaerloyw – Dr Daniel Keech – dkeech@glos.ac.uk
Prifysgol Abertawe – Prof Stefan Doerr – s.doerr@swansea.ac.uk
Prifysgol Abertawe – Dr Chris Muellerleile – c.m.muellerleile@swansea.ac.uk 

Proffiliau myfyrwyr