Interniaethau gyda Chanolfan Polisi Cyhoeddus Cymru

Dyddiad Cau: Dydd Gwener 7 Gorffennaf 2023

Mae Cynllun Interniaeth WCPP yn darparu cyfleoedd i fyfyrwyr a ariennir gan DTP ESRC Cymru dreulio tri mis yn y Ganolfan i gymhwyso a datblygu eu sgiliau a’u technegau ymchwil i faterion yn y byd go iawn sydd â blaenoriaeth uchel. Mae’r interniaethau hyn yn cynnig cyfle i gael profiad ymarferol o wneud ymchwil mewn sefydliad sy’n gweithio ar y rhyngwyneb rhwng ymchwil a llunio polisïau.

Mae dau fath o interniaethau ar gael:

  1. Interniaeth sy’n cefnogi gwaith WCPP gyda Llywodraeth Cymru a/neu wasanaethau cyhoeddus.
  2. Interniaeth sy’n archwilio rôl tystiolaeth wrth lunio polisïau.

Fel arall, gall myfyrwyr gynnig pwnc o’u dewis eu hunain, gan gymhwyso eu diddordebau PhD a’u harbenigedd i faes polisi y mae WCPP wedi gwneud gwaith ynddo.

Dyddiad dechrau’r interniaeth a ragwelir yw Medi 2023.

Mae rhagor o wybodaoeth ar gael yn y dogfen wedi’u hatodi, gan gynnwys manylion cyswllt ar gyfer goruchwyliwr pob interniaeth.

Sylwer bod yr interniaethau hyn ar gael i unrhyw fyfyriwr a gyllidir gan DTP ESRC Cymru heblaw am y rheini sydd yn nhri mis cyntaf neu olaf eu cyfnod fel myfyriwr.  Bydd ymgeiswyr llwyddiannus yn derbyn estyniad 3 mis wedi’i ariannu’n llawn ar eu PhD. Os oes diddordeb gennych, dylech drafod y cyfle hwn â’ch goruchwyliwr cyn cyflwyno cais.

Cyflwynwch eich llythyr cais ynghyd â’ch CV i enquiries@walesdtp.ac.uk erbyn hanner dydd y dyddiad cau.